Knowledge

ตั้งค่าการแจ้งเตือนผ่านอีเมล์ KENPRO HDTVI Series และ KENPRO HIHD Series

รูปแบบการตั้งค่าให้กล้องวงจรปิดส่งการแจ้งเตือนต่างๆ ไปยังอีเมล์ โดยหลักการ อีเมล์ผู้ส่งให้ใช้ Server ของ GMAIL ส่วนผู้รับแนะนำเป็น Hotmail หรืออีเมล์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ GMAIL 
1. สมัครอีเมล์ แนะนำให้ใช้ gmail สำหรับการส่งข้อมูลกล้องวงจรปิด 


(ตัวอย่างอีเมล์ที่สมัครแล้ว)

2. ตั้งค่าเครือข่ายที่เครื่องบันทึก สำหรับการเชือมต่ออินเตอร์ 

ไอพี แอดเดรส : ตั้งให้อยู่ในวงเดียวกันกับเกตเวย์
   ซับเน็ต มาร์ค : กำหนดให้อยู่ในคลาสเดียวกันกับเครือข่าย
   เกตเวย์ : ใสค่าของเราเตอร์หรือเกตเวย์
   DNS ที่1 : 8.8.8.8  DNS ที่2 : 8.8.4.4 หรือเกตเวย์
   จากนั้นก็ ยืนยัน
3. ตั้งค่าอีเมล์ของเครืองบันทึก

 เปิดระบบตรวจสอบเชิร์ฟเวอร์ : เปิดใช้งาน 
   ชื่อผู้ใช้งาน : ใส่ gmail ที่สมัคร 
   รหัสผ่าน : รหัส gmail ที่สมัคร 
   เซิร์ฟเวอร์อิเมล์ : smtp.gmail.com 
   พอร์ต : 465 เปิดระบบ 
   SSL : เปิดใช้งาน 
   ชื่อผู้ส่ง : ตั้งชื่อผู้ส่งอีเมล์ 
   อีเมล์ผู้ส่ง : ใส่ชื่อ gmail ที่สมัคร 
   เลือกผู้รับ : เพิ่มผู้รับอีเมลล์ได้ 3 คน 
   ชื่อผู้รับ : ตั้งชื่อผู้รับอีเมล์ 
   อีเมล์ผู้รับ : กรอกอีเมล์ผู้รับ 
   แนบภาพนิ่ง : เปิดใช้งานแนบภาพนิ่งตอนส่งเมล์ 3 ภาพ 
   ช่วงเวลา : ช่วงเวลาของแต่ละภาพ
   จากนั้นกด ใช้งาน และ ทดสอบ การส่งเมล์ ถ้าส่งอีเมล์ผ่าน จะขึ้นข้อความดังรูปภาพ (แสดงว่าเครื่องบันทึกสามารถส่งอีเมล์ได้แล้ว)

วิธีแก้ปัญหา กรณีกดปุ่ม ทดสอบ แล้วระบบแจ้งว่าส่งอีเมล์ผิดพลาด.........

ซึ่งปัญหาเกิดจาก Gmail มองว่า การนำข้อมูลอีเมล์ไปล็อคอินที่ DVR ไม่น่าเชื่อถือ ให้ไปแก้ไขที่อีเมล์ ตามขั้นตอน ดังนี้

คลิ๊กเข้าไปเพื่อทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง จะเข้าหน้าต่างดังรูปภาพ

จะเข้าหน้าต่างดังรูปภาพ ให้เลือก เปิดใช้งานแอพที่มีความปลอดภัยน้อย แล้วก็ ทดสอบการส่งเมล์ อีกครั้ง

4. การตั้งค่าแจ้งเตือนเหตุการณ์ตัวเครื่องบันทึก
   4.1 การตั้งค่าการตรวจจับการเคลื่อนไหว  ไปที่ เมนูระบบ > ระบบกล้อง > เคลื่อนไหว (การตั้งค่าในการตรวจจับการเคลื่อนอาจจะมีผลกระทบว่า DVR แจ้งเตือนบ่อยมากเกินไป)

 

เลือกกล้องที่ต้องการตรวจจับ กำหนดพื้นที่สำหรับตรวจจับการเคลื่อนไหว กำหนดพื้นที่เสร็จเรียบร้อย 
ขั้นตอนต่อไป คือตั้งตั้งค่าในการแจ้งเตือน คลิ๊กรูปฟันเฟืองในกรอบสีแดง จะขึ้นหน้าต่างดังรูป

เลือกแทบ เลือกการทำงาน ทำเครื่องมายถูกที่ ส่งอีเมล์ กดปุ่ม ใช้งาน และ ตกลง ตามลำดับ

 

4.2 การตั้งค่าตรวจจับการบุกรุก ไปที่ เมนูระบบ > ระบบกล้อง > VCA

เลือกกล้องที่ต้องการตรวจจับ กำหนดพื้นที่สำหรับตรวจจับการบุกรุก เลือกขอบเขต กำหนดทิศทางของการตรวจจับ เสร็จเรียบร้อย ขั้นตอนต่อไป คือตั้งค่าในการแจ้งเตือน คลิ๊กรูปฟันเฟืองในกรอบสีแดง จะขึ้นหน้าต่างดังรูป

เลือกแทบ เลือกการทำงาน ทำเครื่องหมายถูกที่ ส่งอีเมล์ กดปุ่ม ใช้งาน และ ตกลง ตามลำดับ

ตัวอย่าง ที่เครื่องบันทึกส่งแจ้งเตือนผ่านอีเมล์มายังคอมพิวเตอร์ โดยจะแนบภาพนิ่ง 3 ภาพมาด้วย 

ตัวอย่าง ที่เครื่องบันทึกส่งแจ้งเตือนผ่านอีเมล์มายังมือ โดยจะแนบภาพนิ่ง 3 ภาพมาด้วย